donderdag 16 januari 2014

BE NICE, YOUR HAIR DESERVES ITWinterweer en de droge lucht van de verwarming kan je haar uitdrogen. Dit treft zowel brunettes als blondines. Het is bewezen dat statisch, winters pluishaar voor 49% van de ondervraagde Nederlandse vrouwen het grootste dilemma is van dit seizoen. Er zijn echter meer oorzaken van deze coupe ellende. Blond haar is van nature transparanter door het lage melaninegehalte. Omdat het doorgaans fijner is van structuur dan donker haar, raakt het eerder beschadigd. Bij donker haar zorgen beschadigingen door kleuringen, UV-straling of stylingapparaten voor een versnipperde lichtreflectie. Hierdoor oogt het haar lichter van kleur, vaal of dof.

Gelijk de schaar in je kapsel zetten of een heftige kleuring eroverheen gooien is niet persé de oplossing. Wees juist lief voor je haar in de winter. Een optie is om je haar minder vaak te wassen. Door het vele wassen drogen je lengtes en punten vaak uit. Hierdoor wordt je kleur ook sneller vaal en wordt het pluizig. Je kunt het beter wat minder vaak wassen en een droogshampoo/poeder gebruiken om het te overbruggen. Bijv: de Dust It van Osis (Schwarzkopf Professional). Als je het dan wast, gebruik dan een lekker haarmasker om je haar extra te verwennen. Bijv. de Color Freeze treatment van Bc (Schwarzkopf Professinal). Deze treatment verzorgt je haar intensief, behoud je kleur en maakt niet zwaar. 

Als je een nog wat effectievere en langhoudende oplossing zoekt, is het nieuwe Supreme Keratin misschien wat voor jou! Dit is een intensieve verzorgingsbehandeling voor je haar, wat het minder pluizig en mooi glad en glanzend maakt, eveneens zonder het te verzwaren! Het belooft 12 weken resultaat. Voor meer info, kom gerust langs in de salon of stuur mij een mailtje.

Natuurlijk kun je ook nog kiezen voor winterbestendig haar met een winterproof kapsel. Maak een stoere kuif, wat ook perfect te bereiken is met de Dust It (zie hierboven) of steek het nonchelant op. Er mogen best wat plukken losvallen, dat maakt het juist leuk! Je kunt bij lang haar ook kiezen voor een 'undone' kapsel door het maken van een aantal grove losse vlechten en het haar voorbereiden met een salt spray voor extra stevigheid. Bijv. de salt spray van de nieuwe lijn Session Label van Osis (Schwarzkopf Professional). Haal de vlechten los en werk het af met de Dust It. Klaar is kees! Succes!Winter weather and dry air from heating can dry out your hair. This affects both brunettes and blondes. It is proven that static, winterfluff hair for 49% of the surveyed Dutch women is the biggest dilemmathis season. However, there are more causes of this coupe misery. Blond hair is naturally transparent by the low melanin content. Because it is usually finer in texture than dark hair it damages earlier. With dark hair damaged by coloring care, UV radiation or styling devices tend to fragmented light reflection. As a result, the hair looks lighter in color, pale or dull.

To put directly the scissors in your hair or put a heavy staining throw over it is not necessarily the solution. Be kind to your hair, especially in the winter. One option is to wash your hair less frequently Because of the many times you wash, it dries out the lengths. And the color quickly fades too, also it gets more fluffy. You better less frequent wash your hair and use a dry shampoo/powder to survive. For example: the Osis Dust It( Schwarzkopf Professional). If you wash it , use a good hair mask to pamper your hair. For example: the Color Freeze treatment of Bc (Schwarzkopf Professinal). This treatment nourishes the hair intensively , maintaining it's color and does not heavy the hair.

If you're looking for a effective and long-lasting solution, the new Supreme Keratin might be something for you! This is an intensive care treatment for your hair, making it less fluffy and more smooth and shiny, also without weighing it down! It promises 12 weeks results. For more info, feel free to come along in the salon or send me an email.

Of course you can also choose to winterproof hair with a winterproof style . Make a bold crest, which is also perfectly accessible with the Dust It (see above) or make an effortless updo. There may fall some hair out but that makes it fun! You can also go for a 'undone'look with long hair, by making a number of coarse loose braids and preparing it with a salt spray for extra thickness. With for example: the salt spray of the new line of Osis Session Label (Schwarzkopf Professional). Remove the braids and finish with Dust It. It's done! Success!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Bedankt voor je reactie, leuk dat je op mijn blog geweest bent!
xoxo