donderdag 16 januari 2014

BE NICE, YOUR HAIR DESERVES ITWinterweer en de droge lucht van de verwarming kan je haar uitdrogen. Dit treft zowel brunettes als blondines. Het is bewezen dat statisch, winters pluishaar voor 49% van de ondervraagde Nederlandse vrouwen het grootste dilemma is van dit seizoen. Er zijn echter meer oorzaken van deze coupe ellende. Blond haar is van nature transparanter door het lage melaninegehalte. Omdat het doorgaans fijner is van structuur dan donker haar, raakt het eerder beschadigd. Bij donker haar zorgen beschadigingen door kleuringen, UV-straling of stylingapparaten voor een versnipperde lichtreflectie. Hierdoor oogt het haar lichter van kleur, vaal of dof.

Gelijk de schaar in je kapsel zetten of een heftige kleuring eroverheen gooien is niet persé de oplossing. Wees juist lief voor je haar in de winter. Een optie is om je haar minder vaak te wassen. Door het vele wassen drogen je lengtes en punten vaak uit. Hierdoor wordt je kleur ook sneller vaal en wordt het pluizig. Je kunt het beter wat minder vaak wassen en een droogshampoo/poeder gebruiken om het te overbruggen. Bijv: de Dust It van Osis (Schwarzkopf Professional). Als je het dan wast, gebruik dan een lekker haarmasker om je haar extra te verwennen. Bijv. de Color Freeze treatment van Bc (Schwarzkopf Professinal). Deze treatment verzorgt je haar intensief, behoud je kleur en maakt niet zwaar. 

Als je een nog wat effectievere en langhoudende oplossing zoekt, is het nieuwe Supreme Keratin misschien wat voor jou! Dit is een intensieve verzorgingsbehandeling voor je haar, wat het minder pluizig en mooi glad en glanzend maakt, eveneens zonder het te verzwaren! Het belooft 12 weken resultaat. Voor meer info, kom gerust langs in de salon of stuur mij een mailtje.

Natuurlijk kun je ook nog kiezen voor winterbestendig haar met een winterproof kapsel. Maak een stoere kuif, wat ook perfect te bereiken is met de Dust It (zie hierboven) of steek het nonchelant op. Er mogen best wat plukken losvallen, dat maakt het juist leuk! Je kunt bij lang haar ook kiezen voor een 'undone' kapsel door het maken van een aantal grove losse vlechten en het haar voorbereiden met een salt spray voor extra stevigheid. Bijv. de salt spray van de nieuwe lijn Session Label van Osis (Schwarzkopf Professional). Haal de vlechten los en werk het af met de Dust It. Klaar is kees! Succes!Winter weather and dry air from heating can dry out your hair. This affects both brunettes and blondes. It is proven that static, winterfluff hair for 49% of the surveyed Dutch women is the biggest dilemmathis season. However, there are more causes of this coupe misery. Blond hair is naturally transparent by the low melanin content. Because it is usually finer in texture than dark hair it damages earlier. With dark hair damaged by coloring care, UV radiation or styling devices tend to fragmented light reflection. As a result, the hair looks lighter in color, pale or dull.

To put directly the scissors in your hair or put a heavy staining throw over it is not necessarily the solution. Be kind to your hair, especially in the winter. One option is to wash your hair less frequently Because of the many times you wash, it dries out the lengths. And the color quickly fades too, also it gets more fluffy. You better less frequent wash your hair and use a dry shampoo/powder to survive. For example: the Osis Dust It( Schwarzkopf Professional). If you wash it , use a good hair mask to pamper your hair. For example: the Color Freeze treatment of Bc (Schwarzkopf Professinal). This treatment nourishes the hair intensively , maintaining it's color and does not heavy the hair.

If you're looking for a effective and long-lasting solution, the new Supreme Keratin might be something for you! This is an intensive care treatment for your hair, making it less fluffy and more smooth and shiny, also without weighing it down! It promises 12 weeks results. For more info, feel free to come along in the salon or send me an email.

Of course you can also choose to winterproof hair with a winterproof style . Make a bold crest, which is also perfectly accessible with the Dust It (see above) or make an effortless updo. There may fall some hair out but that makes it fun! You can also go for a 'undone'look with long hair, by making a number of coarse loose braids and preparing it with a salt spray for extra thickness. With for example: the salt spray of the new line of Osis Session Label (Schwarzkopf Professional). Remove the braids and finish with Dust It. It's done! Success!


vrijdag 10 januari 2014

STICHTING HAARWENSEN


Gisteren hebben we een donatie gekregen van prachtig haar voor stichting haarwensen. Pleun kwam de salon binnen lopen en zei dat ze haar haar af wilde knippen en wou doneren aan stichting haarwensen. En ja, tuurlijk vond ik het zonde om het af te knippen maar bij haar groeit het weer aan, de kinderen die een pruik nodig hebben zijn er heel goed mee geholpen en het korte staat haar ook heel mooi! Dus bij deze bedankt en veel plezier van je nieuwe kapsel! Natuurlijk wordt je haar gratis geknipt als je het af laat knippen voor stichting haarwensen.


Yesterday we got a donation of beautiful hair for foundation hairwishes . Pleun walked into the salon and said she wanted to chop her hair of and donate it to foundation hairwishes . And yes, of course I thought it was a shame to cut such beautiful hair of, but with her it grows back on, you help the children that need a wig, and the short hair really suits her well! So thank you and enjoy your new haircut! Of course your hair will be cut for free if you donate it to 

vrijdag 3 januari 2014

UNDER MY UMBRELLA EY EY EY
Allereerst wil ik jullie allemaal een heel goed en gezond 2014 wensen! Hopelijk hebben jullie ook een hele leuke oud op nieuw gehad en zijn jullie knallend het nieuwe jaar ingegaan.  Dit jaar beginnen we bij Kapsalon Anja & Loek ook weer met leuke acties! In de maanden januari en februari hebben we de actie met een gratis luxe paraplu bij aankoop van 2 schwarzkopf professional producten. Hiervoor kun je de kortingsbon uit de agenda 2014 gebruiken. In deze agenda staan verschillende kortingsvouchers voor het hele jaar. 
Is deze agenda nog niet in je bezit? Kom dan snel langs bij Kapsalon Anja & Loek voor een behandeling, dan krijg je deze gratis!


First I want to wish you all a really good and healthy 2014! Hopefully you've had a fun new year's eve and started off the new year with lot's of partying. This year we have lot's of fun benefits and extra's at Kapsalon Anja & Loek! In the months januari and februari we have the extra with a free luxury umbrella when buying 2 products from schwarzkopf professional. Here you can use the coupon from the 2014 agenda. In this agenda are different coupons for the whole year through. Don't you have this agenda yet? Quickly come by Kapsalon Anja & Loek for a treatment and get it for free!